Wydawca treści Wydawca treści

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

#PrzerwanyMarsz

#PrzerwanyMarsz

W poniedziałek 2 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w SP Nr 1 w Jeleśni. Uroczystości rozpoczęły się apelem o godzinie 9.00. przy udziale zaproszonych gości: Anny Wasilewskiej – Wójta Gminy Jeleśnia , Grona Pedagogicznego, Przedstawicieli pokolenia Dzieci Wojny, Rodziców, uczniów oraz  leśników z nadleśnictwa Jeleśnia. Po oficjalnym przywitaniu gości, Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Falisz – zaprosiła wszystkich do wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, który otwierał apel. Po odśpiewaniu hymnu Uczniowie klasy II rozpoczęli przygotowany przez siebie występ artystyczny. W pewnym momencie występ został przerywany przez harcerzy, którzy wyszli na scenę i przypomnieli smutne wydarzenia sprzed 80- ciu lat – wybuch II wojny Światowej, strach, smutek                          i cierpienie.  Po krótkim rysie historycznym i przypomnieniu tych bolesnych wydarzeń na twarzach zaproszonych Gości odżyły smutne wspomnienia pamiętnego września. Po zakończeniu występu harcerze wręczyli zaproszonym przedstawicielom Pokolenia Dzieci Wojny, kwiaty- piękne słoneczniki, które na moment rozweseliły ich przygnębione wspomnieniami twarze. Uczniowie klasy II dokończyli swój występ. Symbolicznie więc to, co przerwane kiedyś, dziś przy udziale Pokolenia ludzi wojny ich wnuków zostało dokończone, wspólnie, symbolicznie dokończono Przerwany dawniej marsz. Na podsumowanie padły słowa o wolności, wzajemnym szacunku do starszych pokoleń, o szacunku do historii pisanej ludzkim strachem i krwią oraz          o pamięci dla nich - Dzieci Wojny i wdzięczności za ich postawy i świadectwa. Dziś jako świadkowie tych wydarzeń są żywym pomnikiem dlatego warto, by ocalić ich wspomnienia od zapomnienia. Po szkolnych uroczystościach, podczas których powitano również pierwszoklasistów, dyrektor szkoły, harcerze, leśnicy, uczniowie klasy II z rodzicami i wychowawcą przeszli pod pomnik wysiedlonych, który znajduje się pod Urzędem Gminy w Jeleśni. Zaproszeni goście złożyli pod pomnikiem kwiaty i znicze i odmówili modlitwę a Harcerze podjęli uroczystą wartę.